Còn mở

Correccion de errores tienda virtual PHP

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $217 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Proyecto de tienda virtual ecommerce en Php se necesita asesoramiento personalizado para correccion de errores.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online