Correcion, modificacion de App Movil Xamarin y Web PHP

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $140 - $450 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

App Movil Xamarin:

Que permita cargar hasta 10 fotos de empalmes en Revision,

Que permita cargar hasta 10 fotos de empalmes en Instalacion.

Revision Web:

actualmente no muestra el 2do empalme cargados desde el movil, hacer que muestre hasta 10 empalmes que seran cargados desde el movil.

Instalacion Web:

actualmente solo muestra 2 empalmes, hacer que muestre hasta 10 empalmes que seran cargados desde el movil.

PDF revision: Que muestre hasta 10 empalmes cargados desde la app movil y de la web, actualmente solo muestra un empalme aunque se hayan

cargado 10 empalmes desde la web.

PDF Instalacion: Que muestre hasta 10 empalmes cargados desde la web y desde el movil, actualmente solo muestra 1 empalme

ya sea cargado desde la web o la app movil.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online