Đã hoàn thành

Correcion, modificacion de App Movil Xamarin y Web PHP

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fredfigueroa với giá $4084 MXN trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

App Movil Xamarin:

Que permita cargar hasta 10 fotos de empalmes en Revision,

Que permita cargar hasta 10 fotos de empalmes en Instalacion.

Revision Web:

actualmente no muestra el 2do empalme cargados desde el movil, hacer que muestre hasta 10 empalmes que seran cargados desde el movil.

Instalacion Web:

actualmente solo muestra 2 empalmes, hacer que muestre hasta 10 empalmes que seran cargados desde el movil.

PDF revision: Que muestre hasta 10 empalmes cargados desde la app movil y de la web, actualmente solo muestra un empalme aunque se hayan

cargado 10 empalmes desde la web.

PDF Instalacion: Que muestre hasta 10 empalmes cargados desde la web y desde el movil, actualmente solo muestra 1 empalme

ya sea cargado desde la web o la app movil.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online