Đã đóng

Correct jQuery and/or PHP error

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $49 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Hello,

See the player at the bottom of this page (development)?

[url removed, login to view]

It should work the same way here (production):

[url removed, login to view] . fm/

For some reason it is not working on production but it is on development. Can you find out why and fix? By the way, it is a wordpress webiste.

Thank you very much!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online