Correct jQuery and/or PHP error

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

Hello,

See the player at the bottom of this page (development)?

[url removed, login to view]

It should work the same way here (production):

[url removed, login to view] . fm/

For some reason it is not working on production but it is on development. Can you find out why and fix? By the way, it is a wordpress webiste.

Thank you very much!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online