Đã đóng

Counting livestock through raceway

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2174 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 NZD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Would like to count livestock .

Sometimes running walking or standing waiting .

Livestock come in by trucks so need to be separated into batches

Need to be able to start and stop count

Would like to use IP Camera, as yet undecided on type. Suggestion will be appreciated.

Display resulting count date and type into remote PC possibly into excel or suggested

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online