Đã đóng

Covert HTML Website to E Commerce store in angular js framework (with mobile App)

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹24946 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹10000 - ₹20000 INR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hello,

We have Html pages for both website(e-commerce) and admin panel.

have to convert HTML pages to the ResfulApi in Backend, Angular js Framework in Frontend.

Backend: CodeIgniter(PHP)

Frontend: Angular JS.

Features:

Mobile ready site

Cross­device & Cross browser compatibility

Unlimited product search filters

inventory Management

Product Comparison

Wishlist, Cart, and Call for enquiry option

Delivery time slot and date selection

Order Tracking

Email + SMS notifications to admin, customer, and vendors

Re­Order

Payment Gateway Integration (Payment through Debit Card

Payment through Credit Card

Payment through Netbanking

Payment through Prepaid wallets)

Customized Admin Panel:

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online