Còn mở

Crear una plantilla de WordPress

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €175 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Quiero crear un lead magnet para mis suscriptores. Será un infoproducto en forma de test auto-rellenable, y que tras hacer el test les envíe un informe en función de la puntuación que hayan obtenido.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online