Đã đóng

Create HTML table with options: Sort / search / view # of entries

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

As the title says.

I need you to create an HTML table using information I supply. The design must be modern, clean and match the website.

The table should be responsive and include a functionality enabling; search , sort column (alphabetically / chronologically ) , and view # of entries.

The table will need to be integrated onto the specified area of the site.

I only work with professional developers / programmers , sorry. If you are not completely capable of providing professional work, do not bid.

I will contact proposals with further information.

If the selected freelancer proves to be capable of professional work, he/she will be given the opportunity to handle more projects.

Thanks for your interest.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online