Đã đóng

Create a Joomla Template

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1131 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

looking to add a feature to an existing website. feature would be ability to rank a contractor with 1-5 stars in 5 categories , and add a review with up to 80 characters.

this will be a paid feature, so it must be implemented in a way in can be turned on and off and monetized

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online