Đã đóng

Create a Joomla Template

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹29392 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am running a Joomla project for last one year. It has now over 62000 records now in Fabrik list. But the problem is that now it has become very very slow. Whereas, we have this list where there will be 500 entry everyday. This project will continue to run for years to come.

I am afraid that since it has already become so slow, it may crash soon anytime. I need help with this project.

Will you please be willing to help?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online