Đã đóng

Create a Mobile Website

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £236 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

My site [url removed, login to view] that I just started is not mobile friendly. It is design in php and MySql. I would like to have a mobile app for the website.

If you have time to see it I would appreciate it so if the price is good i can make the payment.

Thank you in advance.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online