Đã đóng

Create a Mobile Website -- 2

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $211 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Have existing website that consists of the website in WordPress, which I understand automatically is responsive. The WP site launches an app that consists of php files, which is not designed to be responsive. Looking for programmer who can take existing php "app" and redesign, recode to be responsive. In addition there are some other functions/capabilities I need looked at as well. Overview of work in uploaded ppt deck.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online