Đã đóng

Create a Mobile Website

Dự án này vừa được trao cho World515 với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Need a strictly cms mobile site, not responsive. See sample pdf files. Remaining pdf files will be provided when freelancer is hired. Thank you!

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online