Đã đóng

Create Multiple Proxies using IPv6 addresses

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $165 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have scripts already that create multiple proxies for [url removed, login to view] , but I need the script to work on Vultr and Linode, if you can tweak the script to work then please shoot me a message. Experienced people only please.

It needs to utilize the 64 range of ipv6 addresses that servers provide and use them as proxies.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online