Create 3 Pages with cake php

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 36

Mô Tả Dự Án

Create 3 Pages for my project.

Startpage with a smal 'welcome-Area', my existing login-form and a 'Feature-Area' below Welcome and login-Area. (LOGIN already exists!)

Imprint-Page

Feature-Page.

Insert my Google Analytics code

Show me how i can do changes .

IMPORTANT: I have got an existing project, i need someone who is honest and trustful to do this 3 pages in short time. It wouldnt take long time, but it is important for me, that it is shown to me how i can do changes for myself.

I will provide all texts.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online