Đã đóng

Create 3 Pages with cake php

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $207 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Create 3 Pages for my project.

Startpage with a smal 'welcome-Area', my existing login-form and a 'Feature-Area' below Welcome and login-Area. (LOGIN already exists!)

Imprint-Page

Feature-Page.

Insert my Google Analytics code

Show me how i can do changes .

IMPORTANT: I have got an existing project, i need someone who is honest and trustful to do this 3 pages in short time. It wouldnt take long time, but it is important for me, that it is shown to me how i can do changes for myself.

I will provide all texts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online