Đã đóng

Create Simple WordPress Plugin

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hi I'm looking for Custom Plugin for WordPress to Achieve Something Like this

[url removed, login to view] => Click On Apply Today and the Submit Application to See What I want to Achieve

It can be achieve easily with Gravity Form and Contact form 7 Plugin

But I need Custom Plugin to Achieve this Result with Following Options

1) Email Capture to Auto Responder

2) Facebook Retargeting

3) Scary Timer

4) Drag Drop Interface

5) Custom Ad Space on TOP Bottom

6) Random Numbers of Jobs Available (For Urgency)

7) Few More features like Cloaking

A budget of Max. $50

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online