Đã đóng

Create a Simple WordPress/Woocommerce Plugin

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We need to create simple wordpress plugin

We have two different courier company we work with

1) add weight input in woocommerce order page

2) add courier selection in woocommerce order page

4) add booking button who perform booking to our courier via api and update tracking number in woocommerce order

api documentation of both courier company is provided

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online