Đã đóng

Create Web Form in WordPress on submit fill .xls file with values

Dự án này đã được trao cho zoqraja với giá €250 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

B2B Customers should be able to input their company details into a web form. This web form should be integrated into our WordPress. Some fields are mandatory. When the B2B customer sends the form an email notification should be sent to the customer as well as to our B2B department. The values of the fields need to be written into a .xls file. Each new submission creates a new line in the .xls file.

The following fields need to be implemented:

Company name*

First name*

Last name*

email*

email for invoices*

phone*

Tax-ID

Invoice address:

Street*

Zip-code*, City*

Country*(Dropdown)

Delivery address:

Street*

Zip-code*, City*

Country*(dropdown)

Design should be duplicated from the existing forms on the site.

Developers working this project need to be experienced with working with bitbucket.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online