Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 114 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱20252 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱10000 - ₱30000 PHP
Tổng đặt giá
114
Mô tả dự án

Objectives:

>Create a website that is similar to his competitior's website

>Take the best features of both and put them into our own

>Here are the main two competitors sites which we will be using as models for our own site.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online