Create a WordPress Template

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 62

Mô Tả Dự Án

I need to have a screener wordpress plugin like this

[url removed, login to view]

I will export a excel table and the plugin should take the data from my table and present the data as a screener. It should automatically import on schedule also.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online