Đã hoàn thành

Create a WordPress Template

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AIPDTech với giá $250 SGD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I need to have a screener wordpress plugin like this

[url removed, login to view]

I will export a excel table and the plugin should take the data from my table and present the data as a screener. It should automatically import on schedule also.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online