Đã hoàn thành

Create a WordPress Template -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi priortech với giá $70 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

I have a plug-in called "Event Manager Pro" that creates very simple forms and I need someone to make them look more professional by:

1. Modifying templates,

2. Adding HTML code into Settings section of the plug-in,

3. Adding CSS into the [url removed, login to view] of the child-theme.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online