Create a WordPress Template

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 67

Mô Tả Dự Án

Want to make a website homepage to HTML 5, need a very good profesional.

This 4 different designs, you will make each of the images provided of the homepage design into HTML

Also each of the homepage design you will make in 15 different colors.

And also this will be desktop, tablet and mobile friendly.

HTML design convert in to wordpress latest theme and wordpress plugin and some custom plugin.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online