Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $450 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

Want to make a website homepage to HTML 5, need a very good profesional.

This 4 different designs, you will make each of the images provided of the homepage design into HTML

Also each of the homepage design you will make in 15 different colors.

And also this will be desktop, tablet and mobile friendly.

HTML design convert in to wordpress latest theme and wordpress plugin and some custom plugin.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online