Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

Looking for someone to turn this pre-designed WordPress site into an active theme with all pre-defined content.

No need for donations to work, just setup the form with proper validations.

Create custom post types where it makes sense.

Needs to be responsive.

Lowest Bidder gets the job.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online