Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹24105 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Candidate will be responsible for designing and maintaining our company website. Must have great programming, developing, and coding skills for web based applications. Must be a great listener and communicator with the ability to create the “wow” factor for our company Website.

ESSENTIAL FUNCTIONS:

Must be expert user of Wordpress.

Will work intermittently on Company website as needed, to make changes and perform maintenance.

Experience building custom themes, plugins, widgets, WordPress filters, WordPress hooks, etc.

Must be proficient in debugging and problem solving across a variety of open source and mobile platforms.

REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS, and ABILITIES:

Solid Web Design experience utilizing Wordpress.

Have the ability to meet or exceed deadlines.

Have the ability to work within a budget and not exceed it.

Have the ability to use a variety of web applications with proficiency.

Must be creative in web design.

Must be innovative and resourceful when making impressive contributions towards the design of our company website.

Attention to detail is required.

Must be accountable and responsible.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online