Create a WordPress Template

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 79

Mô Tả Dự Án

I have a Wordpress website that I want spruced up. Right now, just the bare minimum is on it. I'd like a logo, background photos, and just a professional looking design. I already have a base theme, so it would just be modifying it. My site is www.florsphotos.com. I would kind of like it to look and flow like this site, which uses the same theme - [url removed, login to view] I don't want it copied from this site, but something along that vein.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online