Create a WordPress Template

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹100 - ₹400 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

We have a WordPress portal through which student can view video.

We need functionality to restrict view of the video to limited hours per user/ per video.

Student will be assigned multiple videos and each video viewing has hour limit.

Functionality needed to count video view time in hours. As soon as student reaches to max. hours allowed, message "Time limit exceeded" should appear on the screen of user.

Avadhesh

09826067163

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online