Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã được trao cho webcolonizer với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I am using an automotive theme and need to modify the theme to be able to have a page identical to the listings page of cars to put in information on the car only viewable by Logged in user,

I need work done asap like now and will provide the files

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online