Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã được trao cho sandyIN với giá $195 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
172
Mô tả dự án

I need a complete Wordpress website made out of an existing 40 page website. I would need all of the content migrated from the existing site to wordpress and for it to have the same look and feel.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online