Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $109 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

i have html/css/js pages of my site

theme have 5 different pages

i need them to be coded to wordpress as a theme while the user will be able to combine the sections from every page as he like- so each page block sections can be multiple

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online