Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 219 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $980 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
219
Mô tả dự án

I need to setup my blog website all of it content and images, 5 – 10 posts content is also requires, my domain is [url removed, login to view] it will be + if you provide some good suggestions also. Thank You

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online