Còn mở

Create a WordPress Template

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hi, we have developed an e-commerce website to provide printing services. This website was built on Wordpress using the woocommerce plugin – we basically want to launch end of the month and have some final tasks that are required. Hopefully, an esteemed software developer such as yourself can help us get there.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online