Đã đóng

Create a WordPress Template

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $91 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I want some to create a online e-commerce website template.

i am ready to give a fixed amount. Further details will be discussed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online