Đã đóng

Create a WordPress Template out of a mockup

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $176 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Hi freelancers,

We have an already designed WordPress website mock-up that needs to be turned into a functional Wordpress template.

Whoever thinks that he/she has the means and brains to do it is invited to bid. The freelancers that will fail to start their bid with [url removed, login to view] will not be taken into consideration.

Thank you for your time and let the best freelancer get the chance.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online