Đã hoàn thành

Create Wordpress Site from Bohemian Sketch

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mejora14 với giá $650 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I am looking for a good and experienced developer who can program a Wordpress page from a Bohemian Sketch file. It is important that the source code is programmed clean and seo friendly.

The page is a responsive onepager with some javascript elements (Parallax scrolling, some transitions (e.g shrinking Logo on Top of Site, maybe lazy load effect. We can discuss later, if and what is possible.).

There must be a Caroussel Slider linked to pages / posts.

+ responsive

+ clean, fast and seofriendly code

+ High resolution for Retina displays

+ easy to use in backend (There are events, with must be changed one time a month)

I need an invoice for your work.

Best regards,

Michael

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online