Create an android app - Task Manager with a difference

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

Project is about making Hybrid ( web app + android + IOS ) app for Task Manager. There are many in the market but I would like to build as per set of rules, ease of using it and flexibility. It is going to be different task manager.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online