Đã đóng

Create an android app - Task Manager with a difference

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $223 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Project is about making Hybrid ( web app + android + IOS ) app for Task Manager. There are many in the market but I would like to build as per set of rules, ease of using it and flexibility. It is going to be different task manager.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online