Đã đóng

Create an automated trading chrome extension based on the trade signals produced by the trade4me chrome extension. - 15/02/2017 05:50 EST

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1345 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

[url removed, login to view]~01deebbea7a1c36380

Need development and support of full chrome extension being built, as well as versioning of product after released with updated features. Please contact me for any further questions. Also send skype alias for quicker communication

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online