Còn mở

Create a clone of a website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $621 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
152
Mô tả dự án

I would like to create a similar website. Not exactly the same but similar, especially in the flow and ecommerce processing.

The website example I have is [url removed, login to view]

This website uses [url removed, login to view] as a processor.

As in the other site, I would like to be able to have an affiliate program, so there would have to be an accurate way to track the visits and signup of affiliates.

Also as in the other website, I need for car detailers to be able to sign up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online