Đã hoàn thành

Create a custom WordPress theme

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vtechiti với giá €57 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

Hi there,

Im looking for a WordPress expert. Someone who works with very clean code and has good communication.

I want to create a custom WordPress theme with some specific requirements. Check the Invision presentation below to see all requirements (Check ALL screens!)

[url removed, login to view]

Please read the descriptions carefully!

Requirements:

- Bootstrap

- Visual composer

- Custom post types

- Clean code

You think you are up for this job? Looking forward hearing from you WordPress experts!

Kind regards,

Leroy

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online