Create a fanfare plugin to our Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

I am looking for a developer who can build a Fan Gate with an integrated Soundcloud API.

Basic gist of the function is: If you want to download a music file you have to connect to soundcloud, like the track and leave a reaction. if that has happend you can get the link to the file

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online