Đã đóng

Create a fanfare plugin to our Website

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €210 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I am looking for a developer who can build a Fan Gate with an integrated Soundcloud API.

Basic gist of the function is: If you want to download a music file you have to connect to soundcloud, like the track and leave a reaction. if that has happend you can get the link to the file

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online