Đã đóng

Create magento extension

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $193 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

In the backend extension has 3 sections.

Each section will have CRUD functionality, list view and single create/edit page.

Create/edit page will have text type inputs and save button, no CSS styling needed, just pure html. ID field should be auto_increment, no need to add it on add/edit page.

Section names:

1. Times ( fields: id, times, title, bandates, discount, fromtime )

2. Forms ( fields: id, alias, title, formdata )

Frontend requirements:

I need a view file which content will be displayed on the product page above description. This file need to have model file and some example data binding to view file.

View file should have example "Add to cart" button. After clicking button it should add item to cart with price [url removed, login to view] and title "Test".

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online