Đã đóng

Create a mini-CMS to edit a few PHP pages

Dự án này đã được trao cho sharpMind007 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I am looking to create a very small mini-CMS to edit a few PHP pages instead of editing them through Notepad.

It should have a username and password, and 1 page where I can edit and Save

the texts on the page.

It is extremely simple for a PHP developer.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online