Create a 3rd party cookie

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

I have the attached function to create a cookie on a Wordpress site ([url removed, login to view]). When the visitor leaves that site to go to a PHP site, I want to read that cookie and set the affiliate ID ([url removed, login to view]). The current design is to add a shortcode to the WP site to pass the cookie, but I don't want to use any shortcodes. I simply want to set the cookie when they come to the first site, and read it when they come to the second site.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online