Đã hoàn thành

Create a 3rd party cookie

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tipstricks2k17 với giá $55 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I have the attached function to create a cookie on a Wordpress site ([url removed, login to view]). When the visitor leaves that site to go to a PHP site, I want to read that cookie and set the affiliate ID ([url removed, login to view]). The current design is to add a shortcode to the WP site to pass the cookie, but I don't want to use any shortcodes. I simply want to set the cookie when they come to the first site, and read it when they come to the second site.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online