Còn mở

Create a very simple one page WordPress site

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €158 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
163
Mô tả dự án

I need one page WordPress website with a simple checkout. I am selling my product ( only one product ) and this page is meant for selling that product. This page should have a buy the product option and checkout with paypal and credit cards.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online