Đã đóng

Create a web page monitor

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $214 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need someone to create a web based program that can do the following:

Monitor SPECIFIC parts of a page, Monitor SPECIFIC keywords given, Monitor web pages.

also if possible monitor stock for a certain product so we could pick up changes easier.

If a change occurs, for example if an item goes from out of stock to in stock the program will pick up the change immediately and I will further be notified of that change. The program should be running on a server for ultimate speeds so we can catch every change made.

The changes I will be wanting to be monitoring for are when an item goes in stock. OR when an item is further added back to the site. SPEED is key here. I need the fastest wasy possible to catch all changes made.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online