Đã đóng

Create wordpress plugin

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €44 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

create a wordpress plugin to add inside a theme a boton "add pics" for all member

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online