Đã đóng

Criar um template Joomla

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$469 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

criar um formulário em no joolma 2.5 breezingforms e boleto bancário para o Bradesco

Contexto: o usuário poderá realizar seu cadastro e formalizar pagamento onde poderá emitir um boleto e recebe-lo via e-mail, também poderá emitir uma segunda via atraves de verificação de seu cadastro.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online