Còn mở

Custom Entrepreneurs Bootcamp Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $86 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Custom Bootcamp Website

I have a vision of going around my country training people for free.

I want to create a website that have few pages

1. Home

2. Registrations page

3. Paid Courses

4. About Us

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online