Đã đóng

Custom Extension Journal Theme Opencart

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $186 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need to create a custom design for the product page, specifically the Related Products section in the Product Page, I need him to split this section into two "RELATED PRODUCTS" and "RECOMMENDED PRODUCTS". I use OpenCart and Journal theme, I won't give access to my server, so, the freelancer will need to have an environment to work. Will be amazing if he send me a VQMod to copy into my server.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online