Đã đóng

Customization Software

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $132 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $150 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I had one small task to customise in dolibarr software. This is demo task if you can do this perfectly then I can give complete project to work on.

Bid only if you are 100% confident to customise Dolibarr ERP.

If you do this then I assure you I will assign you complete project to you

I have only this budget bid if you satisfied within that.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online