Đã đóng

Customize/Create a property template and search function

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $127 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hi all,

I am using real home wordpress template for my website ([url removed, login to view]

However, i want to customize the property template to include more fields, and to exclude some fields that are not relevant to my needs.

1) For each property, I want the option to include more than 1 bedrooms, sizes and prices. (currently, for each property page, I can only have 1 type of bedroom, with 1 size and for 1 price. However, in my industry, some property projects (such as condominiums or apartments) contain numerous units with multiple bedroom types, sizes, and prices respectively.

To further explain, for example in this property ([url removed, login to view]), there are many units such as 1bedroom, 2 bedroom, 3bedroom type A, 3bedrooms type B, 4 bedrooms type A, 4 bedrooms type B and 5 bedrooms. each with their own prices. Currently, i can only choose 1 bedroom type for one property page.

2) I want to include a new field in property types search bar "Tenure" and drop down options to choose under Tenure will be "99-years" , "999-years" and Freehold

([url removed, login to view])

3) Transected Properties

Under an agent, I wish to include properties from the property template page that are sold by this agent and at the price sold.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online