Đã hoàn thành

Customize a Drupal Template from an existing site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ngocleanh với giá $282 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi,

I have a website on Drupal 7 that needs a template revamp, we're not rebuilding the whole thing but we need some optimizations and customizations on it.

We also need to add some nodes and new sections (about 2) and test some modules that aren't working properly.

We rather work with an individual that has Drupal experience and good feedback than a company that would likely delay the project.

IF you're a company that can allocate the time and a drupal experienced coder for the project, feel free to bid, otherwise, please just ignore this listing.

Please post this on the top of the bidding content so I know you've read and understand the project: "I've read the project, I'm a Drupal Wiz!"

Looking for someone that can start today itself.

Willingness to sign an NDA is also required.

Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online